Последни новини
31 Август, 2017 - Фирма „Стемо“ ООД беше избрана за доставчик на дълготрайни материални активи
Фирма „Стемо“ ООД беше избрана за доставчик на дълготрайни материални активи по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0056/06.03.2017г "Развитие на управленския капацитет и осигуряване на условия за устойчив конкурентен растеж и интернационализация на "ГОПЛЕР" ЕООД“, съгласно проведена процедура за избор на изпълнител от "ГОПЛЕР" ЕООД.
03 Юли, 2017 - Съобщение за ново подаване на ценови оферти във връзка с избор на доставчик на услуги за доставка на ДМА
Фирма „Гоплер“ ЕООД публикува ново съобщение за подаване на ценови оферти във връзка с избор на доставчик на услуги за доставка на ДМА (компютърно оборудване), по проект „Развитие на управленския капацитет и осигуряване на условия за устойчив конкурентен растеж и интернационализация на "ГОПЛЕР" ЕООД“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0056/06.03.2017г по ОП „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020.
08 Юни, 2017 - „Гоплер“ ЕООД избра изпълнител за предоставяне на услуги по визуализация
„Гоплер“ ЕООД избра изпълнител за предоставяне на услуги по визуализация по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0056/06.03.2017г., финансиран чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020, процедура № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“.

За изпълнител беше определена фирма „Ни Ко“ ЕООД, която ще извърши дизайн и отпечатване на визуализационна табела и стикери за предвидените за доставка дълготрайни материални активи.
19 Mай, 2017 - Съобщение за подаване на ценови оферти във връзка с избор на доставчик на услуги за доставка на ДМА
Фирма „Гоплер“ ЕООД публикува съобщение за подаване на ценови оферти във връзка с избор на доставчик на услуги за доставка на ДМА (компютърно оборудване), по проект „Развитие на управленския капацитет и осигуряване на условия за устойчив конкурентен растеж и интернационализация на "ГОПЛЕР" ЕООД“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0056/06.03.2017г по ОП „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020.
19 Mай, 2017 - Съобщение за подаване на ценови оферти във връзка с избор на доставчик на услуги за визуализация
Фирма „Гоплер“ ЕООД публикува съобщение за подаване на ценови оферти във връзка с избор на доставчик на услуги за визуализация, по проект „Развитие на управленския капацитет и осигуряване на условия за устойчив конкурентен растеж и интернационализация на "ГОПЛЕР" ЕООД“, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0056/06.03.2017г по ОП „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020.
18 Май, 2017 - Развитие на управленския капацитет и осигуряване на условия за устойчив конкурентен растеж и интернационализация на "ГОПЛЕР" ЕООД“
Фирма „Гоплер“ ЕООД изпълнява проект „Развитие на управленския капацитет и осигуряване на условия за устойчив конкурентен растеж и интернационализация на "ГОПЛЕР" ЕООД“, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.002-0056/06.03.2017г., финансиран чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ 2014-2020, процедура № BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“.

Можете да изтеглите цялото съобщение тук.